Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
Hatályos: 2018. május 25-től
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató rögzíti a Lambda-Elan Kft. adatvédelmi és adatkezelési elveit,
tájékoztatást nyújt továbbá a kezelt adatok köréről, az azokkal való rendelkezés módjáról
összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével.
Az adatkezelés jogalapjai az
- érintett hozzájárulása, valamint
- olyan szerződés, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés céljai hírlevél szolgáltatás teljesítése, illetve szerződéses kötelezettségeinek lehető
legmagasabb színvonalon való teljesítése. A Lamdba-Elan Kft. kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek
ezen céljai megvalósításához szükségesek, a célok megvalósulásához szükséges ideig, illetve addig,
amíg az érintett a rá vonatkozó adat törlését nem kéri.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, lehetősége van továbbá az panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz és adatainak
hordozhatóságát kérni.
Az adatszolgáltatás elmaradása veszélyeztetheti a Lambda-Elan Kft. szerződéses kötelezettségeinek
megfelelő teljesítését, az érintettet továbbá üzleti hátrány is érheti a nem megfelelő tájékozottság
miatt.
 
Adatkezelő:
LAMBDA-ELAN Kft.
1041 Budapest, Nyár u. 130.
info@lambdaelan.hu